Brussel, donderdag 23 november 2017

Wat zijn de uitdagingen waaraan België het hoofd zal moeten bieden, door toedoen van de klimaatverandering?

Hittegolven, overstromingen, droogte, stormen en andere extreme natuurfenomenen zullen toenemen in frequentie en intensiteit. Deze fenomenen zullen een grote impact hebben op tal van sectoren binnen onze maatschappij (gezondheid, transport, economie, energie, crisisbeheer,…).

De conferentie heeft tot doel de actoren uit die verschillende sectoren te informeren en te sensibiliseren over de verwachte gevolgen van de klimaatverandering in België en over de initiatieven die worden genomen – zowel door België als op Europees niveau - om onze maatschappij aan te passen aan de toekomstige veranderingen. Bij deze gelegenheid zullen we u ook de nieuwe Belgische klimaatscenario’s voorstellen die in 2017 werden uitgewerkt door een consortium van onderzoekers.

De conferentie zal het startsein vormen voor een reeks rondetafelgesprekken, gericht op sleutelsectoren voor adaptatie aan de klimaatverandering.

Programma

Plaats

  • Leefmilieu Brussel
  • Thurn & Taxis, Havenlaan 86c
  • 1000 Brussel

Multimodaal toegankelijkheidsplan

Ter informatie, het evenement adapt for life! Van het Denktank KlimaatAdaptatie Vlaanderen zal plaatsvinden op 14 december voormiddag in Brussel. Meer details en inschrijving op deze webpagina.