De samenwerkingsakkoord "Burden Sharing" is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.