Disclaimer

De Nationale Klimaat Commissie heeft veel belang gehecht aan de informatie die op deze site wordt gepresenteerd en heeft getracht zo actueel, nauwkeurig, volledig en correct mogelijke informatie te verstrekken. Echter kan de Nationale Klimaat Commissie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel van welke aard dan ook als gevolg van de op deze site gepubliceerde informatie.