Op 19 februari 2020 werd de Belgische Langetermijnstrategie goedgekeurd door de Overlegcomité