20/07/2022 : Het tweede voortgangsrapport van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 is online
Tweede voortgangsrapport