12/04/2021 : Het eerste voortgangsrapport van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 is online.