NC8/BR5

21/12/2022 : België heeft vóór 1 januari 2023 zijn Achtste Nationale Mededeling ingediend. Deze is alleen maar in Engels beschikbaar. Het Vijfde Tweejaarlijkse Rapport is een bijlage van deze Mededeling (+tabellen).

De vijfde Multilaterale Assessment zal in 2024 worden gehouden.


BR4

Het Vierde Tweejaarlijkse Rapport (verslag en tabellen) van België in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, dat op 31 maart 2020 werd ingediend (laat in vergelijking met de datum van 1 januari 2020), werd tussen 26 en 30 oktober 2020 ter beoordeling voorgelegd aan internationale deskundigen. Het verslag (in het Engels) van het internationale team is beschikbaar sinds 27/01/2021: review BR4

De vierde Multilaterale Assessment vond plaats op 2 juni 2021.


NC7/BR3

20/12/2017 : België heeft vóór 1 januari 2018 zijn Sevende Nationale Mededeling ingediend. Deze is alleen maar in Engels beschikbaar. Het Derde Tweejaarlijkse Rapport is een bijlage van deze Mededeling (+tabellen).

 De rapport werd voorgelegd ter evaluatie door de internationale experten tussen 25 en 30 maart 2019. De rapporten (in het Engels) van de internationale ploeg zijn beschikbaar sinds 12/07/2019 :

De derde Multilaterale Assessment vond plaats op 7 december 2019 tijdens de COP25 in Chili.


BR2

Op 12 november 2016 (tijdens de 45ste SBI-sessie in Marrakech) heeft België zijn tweede Multilaterale Assessment doorlopen. België heeft een antwoord moeten geven op talrijke schriftelijke vragen om vervolgens de vooruitgang voor te stellen en te verdedigen op het vlak van de realisatie van haar acties voor het behalen van haar reductiedoelstellingen (de sequentie begint op 02:08:50).

Het Tweede Tweejaarlijkse Rapport (rapport en tabellen) van België onder het Kaderverdrag van de VN inzake Klimaatverandering werd voorgelegd ter evaluatie door de internationale experten tussen 7 en 12 maart 2016. Het rapport (in het Engels) van de internationale ploeg is beschikbaar sinds 21/06/2016 : review BR2.

België blijft zijn rapportering over klimaatfinanciering verbeteren om zo compleet, transparant en correct mogelijk te rapporteren. In deze context werden enkele kleine fouten en weglatingen gecorrigeerd in de tabellen voor 2013 en 2014 van het 2de Tweejaarlijkse Rapport (zie update tabellen via de links).


NC6/BR1

Op 4 juni 2015 heeft België zijn eerste Multilaterale Assessment doorlopen zoals voorzien in het proces van ‘international assessment and review’ (IAR). België heeft een antwoord moeten geven op talrijke schriftelijke vragen om vervolgens de vooruitgang voor te stellen en te verdedigen op het vlak van de realisatie van haar acties voor het behalen van haar reductiedoelstellingen.  

De Zesde Nationale Mededeling en het Eerste Tweejaarlijkse Rapport (rapport en tabellen) van België onder het Kaderverdrag van de VN inzake Klimaatverandering werd voorgelegd ter evaluatie door de internationale experten tussen 3 en 8 november 2014. De rapporten (in het Engels) van de internationale ploeg zijn beschikbaar sinds 23/02/2015 :

20/12/2013 : België heeft vóór 1 januari 2014 zijn zesde Nationale Mededeling ingediend, overeenkomstig beslissing 9/CP.16. Deze is in drie talen beschikbaar : EN, FR en NL.


NC5

04/12/2009 : België heeft vóór 1 januari 2010 zijn vijfde Nationale Mededeling ingediend, overeenkomstig beslissing 10/CP.13. Deze is in drie talen beschikbaar : EN, FR en NL.