Tijdens de gezamenlijke vergadering van de NKC-ENOVER op 01/06/23 is besloten dat de NKC gezamenlijke NKC-ENOVER besluiten op haar website zal publiceren, zoals ze dat al doet voor haar eigen besluiten.  Dit besluit is van toepassing op besluiten vanaf 25 juni 2021, de datum van de eerste gezamenlijke vergadering van de NKC-ENOVER.

 

2024

Datum Beslissingen
01/02/2024

Agenda van de vergadering

Beslissingen genomen tijdens de vergadering

Bijlage aan de akte genomen van het tijdslijn voor de definitieve actualisering van het BE NEKP 2021-2030

24/04/2024

Agenda van de vergadering

Beslissingen genomen tijdens de vergadering

Verwerking adviezen en aanbevelingen

Samenwerkingsprincipes ENOVER-NKC

 

2023

Datum Beslissingen
08/03/2023

Agenda van de vergadering

Beslissingen genomen tijdens de vergadering

Besluit publieke raadpleging 

23/05/2023 2023 voortgangsrapport SWA Burden Sharing 2013-2020
01/06/2023

Agenda van de vergadering

Beslissingen genomen tijdens de vergadering 

Publieke raadpleging 

Publicatie van beslissingen

07/06/2023 Principebesluit voor indiening van gefinaliseerde bijlagen van het NEKP voortgangsrapport
21/06/2023

Agenda van de vergadering

Beslissingen genomen tijdens de vergadering

23/06/2023 Goedkeuring van de 1e reeks NECPR-bijlagen
18/07/2023 Goedkeuring van de 2de reeks NECPR-bijlagen
15/12/2023 Besluit over TSI-projectplan voor definitieve actualisering van het NEKP
21/12/2023

Agenda van de vergadering

Beslissingen genomen tijdens de vergadering

Besluit over de definitieve administratieve verwerking van het NEKP

Besluit tot oprichting van een werkgroep methaanverordening

2022

Datum Beslissingen
18/03/2022

Agenda  van de vergadering

Beslissingen genomen tijdens de vergadering

01/04/2022

Agenda van de vergadering

Beslissingen genoment tijdens de vergadering

26/04/2022 Tijdslijn mbt actualisering en voortgangsverslag BE NEKP 2021-2030
13/06/2022

Agenda van de vergadering

[Keuze van aanpak prognoses]

20/07/2022 2022 voortgangsrapport SWA Burden Sharing 2013-2020
05/10/2022

Agenda van de vergadering

Beslissingen genomen tijdens de vergadering

Gedeeltelijk Burden Sharing Akkoord

08/11/2022 Beslissing over de Global Methane Pledge
25/10/2022

Agenda van de vergadering

Beslissingen genomen tijdens de vergadering

Beslissing over NEKP voortgangsverlag en ontwerpactualisering + Bijlage 1 + Bijlage 2

28/11/2022 Agenda van de vergadering
02/12/2022 Technische ondersteuning

2021

Datum Beslissingen
25/06/2021

Agenda van de vergadering