De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu namens de Nationale Klimaatcommissie verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.cnc-nkc.be

Nalevingstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. 
Het verslag kunt u raadplegen via https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/www.cncnkc.be

Ontoegankelijke inhoud

Er zijn enkele toegankelijkheidsproblemen vastgesteld inzake lay-out, navigatie, kleurcontrasten, documenten en pagina-opmaak.

Meer details vindt u in het hierboven aangegeven verslag.

Voorgestelde alternatieven

Indien u informatie nodig heeft die momenteel niet toegankelijk is op onze website, kunt u contact opnemen met ons via ons email adres CNC-NKC[at]health.fgov.be. Wij proberen u de informatie, indien mogelijk, op een toegankelijke manier te bezorgen. Voor niet-toegankelijke elementen is er echter niet steeds een alternatief beschikbaar.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met ons via ons contactformulier.

Ben je het niet eens met het antwoord, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

We streven ertoe op termijn alle website-inhoud voor iedereen toegankelijk te maken. De technische opmerkingen uit het rapport zullen verwerkt worden zodra we de ontwikkeling van een nieuwe website aanvatten. Nadien zal een nieuwe toegankelijkheidaudit worden uitgevoerd.

Deze verklaring is op 27 februari 2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op  15 maart 2024.