Rapporten

De NKC keurt tal van verslagen goed in overeenstemming met haar nationale, Europese en internationaal verplichtingen.

Vergaderingen

De beslissingen van de NKC worden vastgelegd tijdens zijn plenaire vergaderingen.

JI/CDM Procedures

De NKC is als aanspreekpunt en aangewezen nationale autoriteit gemachtigd om bepaalde projectactiviteiten goed te keuren.