Rapporten

De NKC keurt tal van verslagen goed in overeenstemming met haar nationale, Europese en internationaal verplichtingen.

Vergaderingen

De beslissingen van de NKC worden vastgelegd tijdens zijn plenaire vergaderingen.

Adaptatie website

Sinds 1/07/2019 heeft de Nationale Klimaatcommissie een nationale website voor aanpassing aan de klimaatverandering online gezet.