Zoals voorzien in het Samenwerkingsakkoord van 2002, heeft de NKC een reglement van inwendige orde, waarvan de meest recente versie op 26/04/2012 wrd goedgekeurd.

Het permanent secretariaat heeft zijn eigen reglement van inwendige orde.