Het Samenwerkingsakkoord van 2002 bepaalt dat de NKC samengesteld is uit vertegenwoordigers van de 4 betrokken entiteiten: de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elke entiteit duidt hiertoe 4 effectieve en 4 plaatsvervangende leden aan die hen vervangen wanneer ze afwezig zijn. De gemandateerde vertegenwoordigers worden aangeduid door hun  respectieve regeringen. Deze personen kunnen bijgestaan worden door deskundigen. 

In 2019 wordt het roterende voorzitterschap door de Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Huidige vertegenwoordigers

  effective vertegenwoordiger plaatsvervangere vertegenwoordiger
Federal regering Olivier Demaret

voor de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Dominique Guide voor de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zakende
Nele Roobrouck voor de Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking Anne-Lise Depasse voor de Minister van Mobiliteit
Sven Vaneycken voor de Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten Marc Roman voor de Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten
Francis De Meyere voor de ​Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Smedts voor de ​Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Vlaamse regering Mathias Maertens voor de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Edmond 'Sam' de Smedt voor de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Wim Verrelst voor de ​​viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Annemie Neyens bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid
Kelsey van Maris voor de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Lorenzo Van de Pol voor de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Samir Louenchi voor de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Victor Dries voor de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Waalse regering Nathalie Demanet voor de Minister-president Pierre Pirard voor de Minister-president
Stéphane Cools voor de Minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en vervoer, luchthavens en Dierenwelzijn Françoise Marchal voor de Minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en vervoer, luchthavens en Dierenwelzijn
Sylviane Bilgischer voor de Minister van Financiën, Budget, Energie, Klimaat en Luchthaven Perrine Beckers voor de Minister van Financiën, Budget, Energie, Klimaat en Luchthaven
Camélia Centner voor ​de Minister-President en minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Daphnée Marc voor ​de Minister-President en minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale
Brusselse regering Maurice Bohet voor de Minister-president Anne-Sophie Walazyc voor de Minister-president
Gaëtan Vanloqueren voor de Minister van Economie en Tewerkstelling Renaud Zauwen voor de Minister van Economie en Tewerkstelling
Julien Guillaume voor de Minister van Leefmilieu en Energie Youssouf Bady voor de Minister van Leefmilieu en Energie
Jan Schaerlaekens voor de Minister van Mobiliteit Sébastien Devos voor de Minister van Mobiliteit

(Versie van 21/02/2019)