Het Samenwerkingsakkoord van 2002 bepaalt dat de NKC samengesteld is uit vertegenwoordigers van de 4 betrokken entiteiten: de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elke entiteit duidt hiertoe 4 effectieve en 4 plaatsvervangende leden aan die hen vervangen wanneer ze afwezig zijn. De gemandateerde vertegenwoordigers worden aangeduid door hun  respectieve regeringen. Deze personen kunnen bijgestaan worden door deskundigen. 

In 2023 wordt het roterende voorzitterschap door het Brussels Gewest.

Huidige vertegenwoordigers

  effective vertegenwoordiger plaatsvervangende vertegenwoordiger
FederalE regering Nele Roobrouck

voor de Eerste minister

Remy Leboutte voor de Vice-eersteminister  en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen
Nathan Lallemand voor de Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Jan Schaerlaekens voor de Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Mathias Bienstman voor de Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Bert Van Loon voor de Minister van Energie
Filip Smet voor de ​Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding Mattijs Van Miert voor de Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
Vlaamse regering Luc Daelmans voor de minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering  en Facilitair Management Tim Van Merhaeghe voor de minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering  en Facilitair Management
Wim Verrelst voor de ​​viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezonheid en Gezin Karl Lauwers voor de Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Elise Steyaert voor de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Ingo Luypaert voor de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Stijn Caekelbergh voor de Vlaams minister van Justitie en Handhaving,Omgeving, Energie en Toerisme Rien Hoeyberghs voor de Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Waalse regering Adrien Jahier voor de Minister-president Guillaume Lepere  voor de Minister-president
Dominique Perrin voor de vicevoorzitter en minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit Carol Pisula voor de vicevoorzitter en minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit
Dimitri De Weyer voor de vicevoorzitter en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitaal, Landbouw en Ruimtelijke Ordening Antoine Dubois voor de vicevoorzitter en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitaal, Landbouw en Ruimtelijke Ordening
Anouk Danel voor ​de Minister van Milieu, Natuur, Bos, Plattelandszaken en Dierenwelzijn  Jean-Baptiste Meert voor ​de Minister van Milieu, Natuur, Bos, Plattelandszaken en Dierenwelzijn
Brusselse regering Zoë Frisvold voor de Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie Julien Simon voor de Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie
Colas Hou voor de Minister-president Nicolas De Moor voor de Minister-president
Charlotte Claessens voor de Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid Jean-Rodolphe Dussart voor de Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid
Cédric Rensonnet voor de Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn Ashley De Backer voor de Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

(Versie van 07/12/2023)