Het Samenwerkingsakkoord van 2002 bepaalt dat de NKC samengesteld is uit vertegenwoordigers van de 4 betrokken entiteiten: de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elke entiteit duidt hiertoe 4 effectieve en 4 plaatsvervangende leden aan die hen vervangen wanneer ze afwezig zijn. De gemandateerde vertegenwoordigers worden aangeduid door hun  respectieve regeringen. Deze personen kunnen bijgestaan worden door deskundigen. 

In 2019 wordt het roterende voorzitterschap door de Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Huidige vertegenwoordigers

  effective vertegenwoordiger plaatsvervangere vertegenwoordiger
Federal regering Olivier Demaret

voor de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Dominique Guide voor de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zakende
Nele Roobrouck voor de Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking Anne-Lise Depasse voor de Minister van Mobiliteit
Sven Vaneycken voor de Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten Marc Roman voor de Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten
Francis De Meyere voor de ​Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Smedts voor de ​Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Vlaamse regering Mathias Maertens voor de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Edmond 'Sam' de Smedt voor de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Wim Verrelst voor de ​​viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs Annemie Neyens bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid
Kelsey van Maris voor de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Lorenzo Van de Pol voor de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Samir Louenchi voor de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Victor Dries voor de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Waalse regering Guillaume Lepere voor de Minister-president Jean-Denis Ghysens voor de Minister-president
Dominique Perrin voor de vicevoorzitter en minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit Carole Pisula voor de vicevoorzitter en minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit
Sylviane Bilgischer voor de vicevoorzitter en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitaal, Landbouw en Ruimtelijke Ordening Nicolas Delsarte voor de vicevoorzitter en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitaal, Landbouw en Ruimtelijke Ordening
Stéphanie Vancaeyzeele voor ​de Minister van Milieu, Natuur, Dierenwelzijn en Plattelandsvernieuwing  Renaud Baiwir voor ​de Minister van Milieu, Natuur, Dierenwelzijn en Plattelandsvernieuwing 
Brusselse regering Nicolas Raimondi voor de Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie Julien Simon voor de Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie
Maurice Bohet voor de Minister-president Frederick Pirard voor de Minister-president
Stefan Vandenhende voor de Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid Jean-Rodolphe Dussart voor de Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid
Isabelle de Visscher voor de Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn Adèle Gorgemans voor de Minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

(Versie van 21/10/2019)