De NKC keurt de jaarlijkse inventaris van broeikasgasemissies goed die België voorlegt aan de Europese Commissie (artikelen 7 en 8 van Verordening (EU) nr. 525/2013) en aan het secretariaat van de UNFCCC onder het raamverdrag van de Verenigde Naties en haar protocollen.

Deze nationale inventaris is samengesteld uit de drie regionale uitstootinventarissen die zijn voorbereid in de regionale agentschappen (AwAC voor het Waalse gewest, VMM voor het Vlaamse gewest, Brussel-Leefmilieu voor het Brusselse Hoofstedelijke Gewest) onder toezicht van de werkgroep Emissies van het Coördinatiecomité Internationaal milieubeleid (CCIM).

De Nationale Inventaris Compiler (NIC) is momenteel Olivier Biernaux, werkzaam binnen de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

Nadere informatie over de exacte modaliteiten van de nationale inventaris is beschikbaar in het Nationaal Inventaris Systeem (NIS) en het Nationaal Inventaris Rapport (NIR), de twee bestanddelen van het voorleggen van de inventaris, die opgenomen zijn in de rubriek Rapporten.