Door de bijzondere Belgische staatsstructuur is het klimaatbeleid in ons land redelijk complex aangezien de bevoegdheden verdeeld zijn tussen de gewesten en de federale overheid.

Om de coördinatie van het Belgisch klimaatbeleid op nationaal niveau te verzekeren, werd een apart orgaan opgericht : de Nationale Klimaatcommissie (NKC).

wettelijke basis

Deze Nationale Klimaatcommissie werd in 2002  opgericht door een samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de 3 gewesten. Ze is actief sinds eind 2003 en heeft tot doel de interne coördinatie, de opvolging en evaluatie van het Nationaal Klimaatplan en een correcte uitvoering van de Europese en internationale rapporteringsverplichtingen. Andere akkoorden werden sindsdien afgesloten.

Taken

De belangrijkste opdrachten van de NKC situeren zich dan ook op deze  vlakken. Het gaat onder meer om de volgende taken:

  • Goedkeuring van de officiële rapporten uit hoofde van VN-Klimaatverdrag (UNFCCC), het Kyoto Protocol, Beschikking 280/2004/EG (vervangen door Verordening (EU) Nr. 525/2013), en Richtlijn 2003/87/EG.
  • De evaluatie van de coördinatie en van de federale en interregionale samenwerking evenals de stand van uitvoering en de impact (ecologisch, sociaal en economisch) van het beleid en de maatregelen genomen op basis van het Nationaal Klimaatplan.
  • Het adviseren van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) en de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).
  • De benoeming van Belgische experts bij het Roster of experts (RoE) van UNFCCC. Deze nemen deel aan de evaluatie van de rapporten van andere Partijen.
  • De goedkeuring van projectactiviteiten in haar hoedanigheid van aangewezen nationale autoriteit (DNA) voor de JI-projecten en ‘focal point’ (FP) voor de CDM-projecten.