Realisaties

  • Op 24 december 2018 trad de governance verordening (EU) 2018/1999 inzake de energie-unie van 11 december 2018 in werking welke o.a. voor alle EU-lidstaten de verplichting inhield om tegen 31/12/18 een eerste ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 (NEKP) te notificeren aan de Europese Commissie. België voldeed aan deze verplichting en maakte op 31/12/18 haar eerste ontwerp NEKP en alle relevante bijlagen over aan de Europese Commissie, die u hieronder kan raadplegen conform artikel 3 van de governance verordening.
  • Op 4 juni 2019 wordt in uitvoering van artikel 10 van de Governance Verordening een publieksbevraging over het ontwerp van geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030) gelanceerd (tot 15 juli 2019). Deze bevraging wil de burgers en de stakeholders inspraak geven in dit ontwerpplan, waarna het ontwerp zal worden bijgestuurd om tegen eind december 2019 een finaal Nationaal Energie- en Klimaatplan in te dienen bij de Europese Commissie.

    De resultaten van deze bevraging staan nu online. Ook beschikbaar in het Frans.

  • België heeft eind 2019 haar definitief geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) overgemaakt aan de Europese Commissie.

Meer informatie