Realisaties

  • Op 24 december 2018 trad de governance verordening (EU) 2018/1999 inzake de energie-unie van 11 december 2018 in werking welke o.a. voor alle EU-lidstaten de verplichting inhield om tegen 31/12/18 een eerste ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 (NEKP) te notificeren aan de Europese Commissie. België voldeed aan deze verplichting en maakte op 31/12/18 haar eerste ontwerp NEKP en alle relevante bijlagen over aan de Europese Commissie, die u hieronder kan raadplegen conform artikel 3 van de governance verordening.
  • Op 4 juni 2019 wordt in uitvoering van artikel 10 van de Governance Verordening een publieksbevraging over het ontwerp van geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030) gelanceerd. Deze bevraging wil de burgers en de stakeholders inspraak geven in dit ontwerpplan, waarna het ontwerp zal worden bijgestuurd om tegen eind december 2019 een finaal Nationaal Energie- en Klimaatplan in te dienen bij de Europese Commissie.

    Aarzel niet om deel te nemen aan deze bevraging (tot 15 juli 2019). Ook beschikbaar in het Duits en Frans.

Meer informatie